Trwa rekultywacja stawu w Parku Miejskim. Zdjęcia

, Trwa rekultywacja stawu w Parku Miejskim. Zdjęcia

Prace przy stawie północnym idą pełną parą. Aktualnie za ogrodzeniem widać jak postępuje rekultywacja tego miejsca.

Na chwilę obecną w stawie nie ma już wody, a ciężkie maszyny budowlane oczyszczają dno z osadu i zanieczyszczeń. Po przeprowadzeniu tych robót, zostanie oczyszczony teren wokół stawu.  Zostanie także uszczelnione i wzmocnione dno.  Odnowiona zostanie też zieleń wokół stawu. Stare, stwarzające zagrożenie drzewa zostaną wycięte, a w ich miejsce posadzone będą nowe.  Pojawią się również nowe krzewy i zasiany zostanie trawnik.

Teren wokół stawu rekultywowany jest w ramach projektu „Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu – Etap II” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  Rekultywacja stawu potrwa do maja przyszłego roku

Komentarze

komentarze/y

Dodaj komentarz