Drogówka podsumowała akcję „BEZPIECZNY PIESZY”

, Drogówka podsumowała akcję „BEZPIECZNY PIESZY”

Bytomska drogówka podsumowała akcję „BEZPIECZNY PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 19 mandatów karnych. Działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzone były wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania „PIESZY”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych, a także na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za nie przestrzeganie przepisów nakładano mandaty karne.

Mundurowi nałożyli łącznie 19 mandatów karnych, w tym 10 na pieszych i 9 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych oraz nie stosując się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast kierowców karano w większości przypadków za przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Pouczono 5 kierowców i 3 pieszych. Wobec 1 kierowcy mundurowi skierują wniosek o ukaranie do sądu.

Komentarze

komentarze/y