Możesz wybrać sposób oszczędzenia na emeryturę

, Możesz wybrać sposób oszczędzenia na emeryturę

Już 1 kwietnia zostanie otwarte okienko transferowe, podczas którego przyszli emeryci będą mogli dokonać wyboru, czy całość składki przekazywać do ZUS, czy jednak część przekazać do OFE.

Wskazane powyżej okienko transferowe rozpocznie się 1 kwietnia, a zakończy 31 lipca i będzie wówczas istniała możliwość złożenia deklaracji o ewidencjonowaniu składek w całości w ZUS albo przekazywaniu ich częściowo do OFE. Niezbędne jest zastosowanie się do wskazanych terminów. Należy więc stosowne oświadczenie złożyć pomiędzy 1 kwietnia, a 31 lipca. Oświadczenie, które do ZUS wpłyną przed wyznaczonym terminem albo po jego upływie – nie zostaną uwzględnione.

We wskazanym terminie właściwe oświadczenie można złożyć zarówno osobiście w siedzibie ZUS, ale także można przesłać drogą pocztową lub złożyć je elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

, Możesz wybrać sposób oszczędzenia na emeryturę

Decyzję w sprawie sposobu odprowadzania składek na emeryturę Polacy mogą podejmować od reformy, która została przeprowadzona w 2014 r. Mogą oni zadecydować o odprowadzaniu całej składki do ZUS albo o podzieleniu jej pomiędzy ZUS a OFE. Jeśli cała składka zostanie zadeklarowana do ZUS, to wówczas trafi tam 7,3% wynagrodzenia. Natomiast, jeśli ubezpieczony zadeklaruje podział składki, to do ZUS trafi 4,38% wynagrodzenia, a do OFE zostanie przekazane 2,92%.

W czasie okienka transferowego z 2014 r. wskazanego powyżej wyboru mogli dokonać tylko członkowie OFE. Mogli oni wówczas zadecydować o kontynuacji odprowadzania składek w dotychczasowy sposób albo dokonać w tym zmiany. Okienko transferowe, które zostanie uruchomione teraz możliwość wyboru nie tylko osobom, które wcześniej nie złożyły oświadczenia, ale także osobom, które nigdy nie były członkami OFE. Kolejne takie okienko zostanie otwarte dopiero za 4 lata.

Decyzje co do sposobu dalszego oszczędzania na emeryturę, zostaną podjęte pod wpływem wielu czynników. Trybunał Konstytucyjny uznał ostatnio za niezgodne z konstytucją zakazanie reklam OFE, co na pewno nie przejdzie bez echa. Sytuacja OFE w ostatnich latach także będzie miała wpływ na dokonanie wyborów przez ubezpieczonych. Istotne na pewno okażą się także ostatnie wiadomości na temat sytuacji finansowej ZUS. Z opublikowanego raportu wynika bowiem, że na wypłatę emerytur może zabraknąć nawet 400 mld złotych.

Komentarze

komentarze/y