2.1 C
Bytom
28 listopada 2021
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Pracodawco! Pamiętaj o szkoleniu BHP dla swoich pracowników!
Publicystyka

Pracodawco! Pamiętaj o szkoleniu BHP dla swoich pracowników!

Szkolenie BHP to warunek rozpoczęcia pracy. Pierwsze szkolenie pracownika nazywamy wstępnym. Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, każdy pracownik obowiązany jest wziąć w nim udział.

Kolejnym typem szkoleń BHP są szkolenia okresowe. Należy o nich pamiętać, by nie dopuścić do sytuacji, w której pracownik nie posiada ważnego szkolenia BHP, ponieważ od ostatniego minęło zbyt wiele czasu.

Częstotliwość szkoleń okresowych BHP uzależniona jest od stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Pierwsze okresowe szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy – w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy – w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych lub administracyjno-biurowych.

Kolejne okresowe szkolenia przeprowadza się według poniższych danych:

1) Zajmowane stanowisko: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 1 rok

Forma szkolenia: Instruktaż na stanowisku pracy + wykład

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 8 h

 

2) Zajmowane stanowisko: Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 3 lata

Forma szkolenia: Instruktaż na stanowisku pracy + wykład

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 8 h

3) Zajmowane stanowisko: Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 5 lat

Forma szkolenia: Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 16 h

 

4) Zajmowane stanowisko: Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 5 lat

Forma szkolenia: Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 16 h

 

5) Zajmowane stanowisko: Pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 5 lat

Forma szkolenia: Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 8 h

 

6) Zajmowane stanowisko: Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 5 lat

Forma szkolenia: Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 32 h (w tym 4 h ćwiczeń)

 

7) Zajmowane stanowisko: Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w tabeli

Szkolenie okresowe nie rzadziej niż: raz na 6 lat

Forma szkolenia: Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimalny czas trwania szkolenia (1h=45min): 8 h

 

Według raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” ponad jedna trzecia pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat była świadkiem lub słyszała o wypadku w miejscu pracy, zwłaszcza w dużych zakładach z branży produkcyjnej. Dwie trzecie z tych zdarzeń to wypadki lekkie, jedna czwarta to wypadki ciężkie (niezdolność do pracy ponad 28 dni), zaś 7 procent to wypadki śmiertelne (śmierć na miejscu lub w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia).

Właściwe, rzetelnie prowadzone i powtarzane cyklicznie szkolenia BHP pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadku w miejscu pracy. Bezpieczeństwo pracy to sprawa kluczowa, dlatego warto zadbać, by pracownicy byli pod tym względem jak najlepiej przygotowani.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Progres – usługi i szkolenia BHP i PPOŻ (www.progres-bhp.pl).

Pozostałe wiadomości

Czym kierować się podczas wyboru profesjonalnej firmy outsourcingowej?

admin

The Kicz plac

admin

[Z przymrużeniem oka]: Zróbmy pasy ruchu w centrach handlowych!

admin
Trwa wczytywanie....