0.6 C
Bytom
5 grudnia 2022
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Medale Miasta Bytomia wręczone
Śródmieście Wyróżnione

Medale Miasta Bytomia wręczone

Profesor Piotr Obrączka, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego oraz Muzeum Górnośląskie to tegoroczni laureaci Medali Miasta Bytomia. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 6 listopada w sali koncertowej Bytomskiego Centrum Kultury, a ceremonię uświetnił koncert upamiętniający 93. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości: „Jeszcze się tam żagiel bieli…”

Medale Miasta Bytomia przyznaje się za szczególne zasługi dla miasta w dziedzinach: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej i sportowej na wniosek stowarzyszeń i organizacji społecznych, klubów sportowych, placówek oświatowych i edukacyjnych, związków zawodowych, partii politycznych oraz komisji Rady Miejskiej Po raz pierwszy honorowe Medale Miasta przyznane zostały w 1998 roku. Od tego czasu wręczono już 159 takich odznaczeń, na wniosek Kapituły Medalu Miasta Bytomia, w skład której wchodzą radni, wcześniejsi laureaci oraz osoby mianowane przez Prezydenta Miasta.

Laureaci tegorocznych Medali Miasta Bytomia:

W dziedzinie naukowej i społecznej: Prof. Piotr Obrączka – literaturoznawca polski, profesor zwyczajny. Uczeń i student prof. Władysława Studenckiego. W latach: 1960-2010 związany z opolskim ośrodkiem akademickim (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, później Uniwersytet Opolski). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na literaturze polskiej okresu Młodej Polski zwłaszcza dzieł Jana Augusta Kisielewskiego, oraz stosunków literackich polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem polskiej recepcji literatury niemieckojęzycznej. Promotor licznych prac magisterskich oraz pięciu rozpraw doktorskich. Autor ponad 170 publikacji, w tym 14 książek. Jego uznane w środowisku naukowym prace przybliżają bogactwo XX-wiecznej literatury polskiej pokazując jej szerszy, europejski kontekst, szczególnie z kulturą niemieckojęzyczną. Niestrudzony miłośnik i popularyzator historii Bytomia i wszystkiego, co z nim związane, autor wydanej w 2011 roku książki „Bytomskie tematy”.

W dziedzinie społecznej: Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego – jest związane z Bytomiem od zarania miasta. Początki strzeleckiej konfraterni datuje się nie później niż na 1508 rok, gdyż według zapisu w aktach miejskich z 1 maja 1824 r. organizacja ta działała wówczas w Bytomiu już od ponad 316 lat i od początku miała polski charakter. Celem bractwa jest przede wszystkim krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie odpowiedzialności obywateli za dobro kraju, patriotyczne i obronne wychowanie młodzieży, popularyzacja kultury militarnej poprzez pielęgnowanie i przekazywanie ich młodszym pokoleniom. BKGB od wielu lat uczestniczy w wielu wydarzeniach i uroczystościach na terenie naszego miasta, nadając im jeszcze bardziej uroczysty charakter. Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego poprzez organizację spotkań z młodymi ludźmi inspiruje ich do działania na rzecz społeczności lokalnej oraz uczy patriotyzmu, pielęgnując tę piękną tradycję pod hasłem „… dla kraju chwały i grodu potęgi …”, które jest motorem napędowym ich działalności w naszym mieście, kraju i poza jego granicami.

W dziedzinie naukowej i kulturalnej: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – zostało utworzone w 1910 roku przez Bytomskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne (Beuthener Geschichts – und Museumsvereins). Na przestrzeni lat ranga instytucji stale wzrastała, a zbiory konsekwentnie były rozbudowywane. Obecnie Muzeum Górnośląskie jest instytucją kulturalną samorządu województwa śląskiego i jest największym muzeum na Górnym Śląsku, które posiada prawie milion eksponatów. Od początku funkcjonowania instytucji, obok misji gromadzenia zbiorów, wyjątkowo ważne w muzeum było i jest upowszechnianie dóbr kultury. Stąd duża ilość wystaw autorskich oraz gościnnych, którym zawsze towarzyszy szereg dodatkowych imprez. Charakter zbiorów Muzeum Górnośląskiego ma bezpośredni wpływ na jego działalność, która koncentruje się zarówno wokół problemów regionalnych, jak i ponadregionalnych. W muzeum funkcjonuje siedem działów merytorycznych: Archeologii, Etnografii, Historii, Historii i Kultury Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Przyrody, Sztuki i Dokumentacji Mechanicznej oraz cztery działy pomocnicze: Dział Edukacji, Promocji, Wydawniczy i Administracyjny. Muzeum posiada także specjalistyczną bibliotekę, w której zgromadzono ponad 50 000 woluminów.

Po uroczystości na wszystkich przybyłych czekała prawdziwa artystyczna uczta muzyczna. Ten wyjątkowy niedzielny wieczór uświetnił koncert muzyki polskiej „Jeszcze się tam żagiel bieli….” w wykonaniu Alicji Majewskiej – wspaniałej polskiej piosenkarki estradowej i Włodzimierza Korcza – kompozytora, pianisty, aranżera, dyrygenta i twórcy wielu przebojów z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. W Bytomskim Centrum Kultury ponownie zabrzmiały największe przeboje tego nierozłącznego duetu. Publiczność, poza tytułowym „Jeszcze się tam żagiel bieli”, usłyszała między innymi niezapomniane: „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość nieznaną” czy „To nie sztuka wybudować nowy dom”.

Pozostałe wiadomości

Młodzież z Bytomia walczy o nowe oświetlenie dla swojej szkoły

admin

Ponad 41 mln zł dofinansowania na rewitalizację Bobrka

admin

[Zapowiedź] Bytomska Masa Krytyczna i Festyn „Na dwóch kółkach”

admin
Trwa wczytywanie....

Domena bytomonline.pl oraz fanpage z 2700 fanów na sprzedaż! Oferty prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

X