25.4 C
Bytom
20 maja 2022
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Kronika idei: „Na okrągło 1989 – 2009”
Zapowiedzi

Kronika idei: „Na okrągło 1989 – 2009”

Kronika zaprasza na spotkanie XI z cyklu „Kronika idei”:

12 czerwca 2010 (sobota) godz. 19:00 (od 17:00 pokaz filmów)

Spotkanie wokół książki „Na okrągło 1989 – 2009” (Wydawnictwo Ha!art i BWA we Wrocławiu) pod redakcją Anety Szyłak i Jana Sowy
+ subiektywne 20 lat w polskim wideo (wstęp i koncept: Stanisław Ruksza) – od godz. 17:00

Uczestnicy: Aleksandra Polisiewicz (artystka, Obieg), Stanisław Ruksza (CSW Kronika), Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński, Ha!art, Spółdzielnia Goldex Poldex), Witold Mrozek (Krytyka Polityczna, Fundacja Performa) – prowadzenie

Książka pomyślana jest jako dialog pomiędzy dokumentacją fotograficzną wystawy „Na okrągło” oraz wyborem tekstów opublikowanych w latach 1989-2009, które z różnych względów były istotne dla debaty publicznej w Polsce. Poruszają one zarówno tematy powracające systematycznie w dyskusjach nad kondycją Polski po 1989 roku (rozliczenie z okresem PRL, charakter ustroju III RP, najnowsza historia Polski, pozycja kościoła katolickiego i miejsce religii w państwie, interpretacja i znaczenie okrągłego stołu itp.), jak i te, które pojawiły się w nich dopiero pod koniec ostatniego 20-lecia, jak na przykład dyskurs antykapitalistyczny, krytyka konsumpcji i komercjalizacji kultury, próby ożywienia myślenia lewicowego czy rozważania nad miejscem i rolą sztuki w świecie późnego, neoliberalnego kapitalizmu.
Książka zawiera teksty Adama Michnika, Tadeusza Mazowieckiego, Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego, Piotra Piotrowskiego, Jacka Żakowskiego, Marka Beylina, Jarosława Kurskiego, Joanny Tokarskiej-Bakir, Jana Sowy, Kuby Wandachowicza, Zdzisława Krasnodębskiego, Teresy Boguckiej, Sławomira Sierakowskiego, Andrzeja Romanowskiego, Jadwigi Staniszkis, Artura Żmijewskiego, Jarosława Urbańskiego, Ewy Majewskiej, Przemysława Wielgosza, Magdy Raczyńskiej, Kuby Szredera.

Książkę uzupełnia esej kuratorki wystawy Anety Szyłak oraz krótki wstęp w formie rozmowy autorstwa obojga redaktorów. Dodatkowo zawiera ona noty biograficzne artystów biorących udział w wystawie oraz autorów antologii.

KRONIKA IDEI cykl spotkań poświęcony nowym ideom w panoramie zjawisk kultury, zwłaszcza wokół sztuki najnowszej. Na spotkaniach prezentowane będą nowe prądy myślowe, książki, istotne postaci życia społeczno-kulturalnego. Zakres tematyczny KRONIKI IDEI jest bardzo szeroki: sztuka, teorie estetyczne, polityka, ekonomia, kwestie obyczajowe, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i inne bieżące zagadnienia.
Cykl konstytuuje nową platformę wymiany myśli, obszar dyskusji i konfrontacji poglądów, referencji. Ważny element spotkań stanowi publiczność, traktowana jako równorzędny uczestnik spotkań. Do kolejnych spotkań w ramach KRONIKI IDEI zapraszani są działający w regionie aktywiści, organizacje społeczne, członkowie partie, reprezentujących różne opcje polityczne – zapewniając prawdziwe zderzenia teorii z praktyką. Każdemu spotkaniu towarzyszy również blok artystyczny (filmy, slide-show, performance etc.), korespondujący z omawianymi zagadnieniami.

Kurator cyklu Kronika Idei: Stanisław Ruksza

Pozostałe wiadomości

[Zapowiedź] Art Blaut Academy MAROKO 2011

admin

Co będziesz robił w sobotę?

admin

[Zapowiedź] 11. Parada Pojazdów Zabytkowych

admin
Trwa wczytywanie....