12.4 C
Bytom
23 maja 2022
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Budżet na rok 2011 uchwalony
Fotoreportaze Wyróżnione

Budżet na rok 2011 uchwalony

693 996 320 zł – na takim poziomie kształtuje się budżet na 2011 rok. Wydatki miasta wyniosą 679 654 643 zł, dochody – 625 194 064 zł, a planowany deficyt – 54 460 579 zł. Większością głosów radni uchwalili wczoraj przyszłoroczny budżet miasta.

Konstrukcja budżetu na rok 2011 była trudna, poziom planowanych dochodów nie przystawał do potrzeb, konieczne było poszukiwanie oszczędności oraz ograniczenie wydatków w tych dziedzinach, które nie są sferą zadań obligatoryjnych miasta.

Specyfika naszego miasta z rozwiniętą siecią szkół wszystkich szczebli oraz wysokim poziomem nakładów na sferę pomocy socjalnej, będącym efektem drastycznego spadku ilości miejsc pracy w naszym mieście w latach poprzednich sprawia, iż pozyskiwane przez miasto dochody własne z trudem wystarczają na zapewnienie finansowania wszystkich najistotniejszych potrzeb – mówił podczas sesji prezydent Piotr Koj. Dlatego działalność inwestycyjna musi być w większości finansowana ze źródeł pozabudżetowych. Oczywiście najkorzystniejsze dla miasta jest pozyskiwanie środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej, trzeba jednak mieć świadomość, że większość środków przewidzianych do podziału w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 już zostało rozdysponowanych, znaczące kwoty pozyskało w jej ramach również nasze miasto.

17 procent wydatków -118 mln zł – stanowić będą nakłady na inwestycje. To mniej niż w latach poprzednich, jednak w przyszłym roku, po raz pierwszy od kilku lat w budżecie nie ma środków na realizację poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Z ogólnej kwoty kredytów i pożyczek wynoszącej 61 mln zł, 37 ml zł zostanie przeznaczonych na finansowanie wkładu własnego miasta w budowę III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej.

Wielkość wydatków, na które może sobie pozwolić miasto, jest uzależniona od pozyskiwanych dochodów. Na znaczącą ich część miasto nie ma wpływu, gdyż stanowią one środki transferowane z budżetu państwa, a poziom tych dochodów nie jest zadowalający. Dla przykładu – na oświatę zaplanowano w 2011 roku ponad 201 mln zł, tymczasem wartość subwencji oświatowej z budżetu państwa, ma wynieść 146 mln zł.

111 mln zł zaplanowano na wydatki związane z pomocą społeczną, 131 mln na transport i łączność, 67 mln na gospodarkę mieszkaniową, 25 mln na gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska. Wydatki na kulturę fizyczna i sport kształtować się będą na poziomie 18 mln zł, a na edukacyjną opiekę wychowawczą – 25 mln zł.

Warto podkreślić, iż planowany deficyt na przyszły rok jest najniższy w ostatnich 4 latach budżetowych. Sfinansowany ma zostać z kredytów bankowych. Według danych Ministerstwa Finansów poziom zadłużenia plasuje Bytom w grupie miast na prawach powiatu o najniższym zadłużeniu.

UM Bytom
Foto: W.Bryński

Pozostałe wiadomości

Zatrzymano agresorów okupujących budynek [Zdjęcia]

admin

Gniazdo pszczół w centrum

admin

[Zapowiedź] V Bieg Konstytucji 3 Maja

admin
Trwa wczytywanie....