0.1 C
Bytom
27 listopada 2021
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Budżet Bytomia z rekordem – ponad 1 mld zł pozytywnie zaopiniowany przez RIO
Śródmieście Wyróżnione

Budżet Bytomia z rekordem – ponad 1 mld zł pozytywnie zaopiniowany przez RIO

To przełomowy moment dla Bytomia. Budżet naszego miasta po raz pierwszy w historii przekroczy 1 mld zł – mówi prezydent Bytomia Mariusz WołoszBytom potrzebuje zmian, a do tego konieczne są inwestycje, dlatego w 2020 roku chcemy przeznaczyć na nie aż 142 mln zł – podkreśla prezydent Wołosz.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, która zaplanowana jest na 16 grudnia, radni będą debatować nad przyszłorocznym projektem budżetu, który po raz pierwszy w historii naszego miasta przekroczy kwotę 1 mld zł. Warto podkreślić, że 11 grudnia budżet otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, po raz pierwszy od wielu lat bez uwag i zastrzeżeń.

142 mln zł na inwestycje dla Bytomia


To historyczny moment dla Bytomia. Cały czas pracujemy, aby zwiększać dochody miasta
 – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Mimo że rosną wydatki na oświatę czy te powiązane z płacą minimalną, chcemy kontynuować rozpoczęte przez nas inwestycje związane z budową hali lodowiska czy zaktualizowanym Gminnym Programem Rewitalizacji – dodaje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Szukamy również oszczędności tam, gdzie jest to możliwe. Cały czas racjonalizujemy wydatki w oświacie, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Ograniczamy również tworzenie nowych etatów w gminnych jednostkach oraz poszukujemy skutecznie sponsorów, którzy wspierają miejskie imprezy 
– podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Warto podkreślić, że inwestycją, która wzbudza największe zainteresowanie wśród mieszkańców Bytomia jest budowa nowej hali lodowiska przy ul. Pułaskiego. Ta największa od wielu lat inwestycja w Bytomiu łącznie będzie kosztować ponad 42 mln zł, z czego w przyszłorocznym budżecie miasto wyda na nią aż 26,5 mln zł. W 2020 roku czekają nas również inwestycje związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji, między innymi dalsza rewitalizacja Śródmieścia i Rozbarku za łączną kwotę 20 mln zł /14,4 mln zł z budżetu miasta w 2020 roku/ czy rewitalizacja zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec za kwotę prawie 29 mln zł /15 mln zł z budżetu miasta w 2020 roku/.

Przyszłoroczne plany inwestycyjne zakładają również kontynuację remontów i przebudowę dróg na które pozyskaliśmy w tym roku dofinansowanie. Z pewnością przebudowana zostanie ul. Świętej Elżbiety i Szyby Rycerskie – podkreśla Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia. W planach mamy także kolejne inwestycje związane z przebudową dróg i chodników. Już złożyliśmy m.in. wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na przebudowę ulicy Narutowicza w Stroszku – dodaje wiceprezydent.

W 2020 roku mieszkańców Szombierek czeka również ważna inwestycja związana z remontem linii tramwajowej nr 9. Będzie ona połączona z przebudową ulicy Frycza-Modrzewskiego, która łączy Szombierki z Rudą Śląska, a jej koszt oszacowano na kwotę około 6,5 mln zł.

Wydatki na inwestycje w przyszłorocznym budżecie są najwyższe od wielu lat w Bytomiu. Najwięcej jednak pieniędzy w 2020 roku przeznaczymy na wydatki bieżące. To oświata, transport i łączność, ochrona zdrowia, opieka społeczna oraz gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
– mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta.

Wydatki na oświatę, ochronę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową

Na oświatę łącznie wydamy w 2020 roku z budżetu miasta kwotę prawie 320 mln zł, z kolei na pomoc społeczną i ochronę zdrowia około 315 mln zł. Ponad 124 mln zł przeznaczone zostanie na gospodarkę mieszkaniową, na transport i łączność ponad 55 mln zł, zaś gospodarkę komunalną i ochronę środowiska prawie 74 mln zł. Warto również podkreślić, że na działania związane z kulturą fizyczną miasto zaplanowało wydatki na kwotę ponad 48 mln zł, zaś na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową ponad 20 mln zł. Ogółem wszystkie wydatki w 2020 roku wyniosą łącznie 1 mld 60 mln zł.

W tym roku udało się nam zrealizować wiele przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców, jednak aby utrzymać rozpoczęty przez nas proces zmian w mieście, konieczne są dalsze inwestycje – mówi prezydent Mariusz Wołosz. Dlatego też planując budżet zdecydowaliśmy się zwiększyć deficyt budżetowy do ponad 50 mln zł, aby zapewnić możliwość finansowania kluczowych dla miasta inwestycji – dodaje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z trzeciej transzy długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który zaciągnięty został przez gminę jeszcze w 2016 roku oraz emisji obligacji komunalnych. Warto jednak podkreślić, że emisja obligacji nastąpi wyłącznie w sytuacji, kiedy gmina będzie pewna, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w 2020 roku i następnych latach.

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek/Grzegorz Goik

Pozostałe wiadomości

Cuda, cuda ogłaszają – czyli Orszak Trzech Króli w Bytomiu

admin

Pożar w pustostanie przy ul. Krakowskiej

admin

Dzień Wszystkich Świętych w Bytomiu – będą utrudnienia.

admin
Trwa wczytywanie....