-4.4 C
Bytom
9 grudnia 2021
BytomOnline.pl – Bytomski portal informacyjny
Strona główna » Budowa domu bez pozwolenia
Publicystyka

Budowa domu bez pozwolenia

Od połowy 2015 roku domy jednorodzinne można budować na podstawie zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę. Nie we wszystkich przypadkach jest to jednak dopuszczalne. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z krótszej procedury?

Obecnie pozwolenie na budowę nie jest wymagane dla wolno stojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę. W przypadku projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie obszar oddziaływania wyznacza autor projektu, dla projektów gotowych – architekt, który dokonuje adaptacji. Przy czym w przepisach odgórnie ustalono, że jeśli chodzi o domy sytuowane w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki, ich obszar oddziaływania zawsze wykracza poza działkę. Dotyczy to także domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej. Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje również całoroczne domki letniskowe (bez względu na ich powierzchnię) oraz domki letniskowe przeznaczone do okresowego wypoczynku (o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2).

Zgłoszenia budowy domu dokonuje się w starostwie lub urzędzie miasta. Do dokumentów należy dołączyć cztery egzemplarze projektu, wymagane uzgodnienia, informację o obszarze oddziaływania budynku, oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy (jeśli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego). Na tym etapie nie ma natomiast konieczności dysponowania oświadczeniami przedsiębiorstw sieciowych o dostawie i warunkach przyłączenia mediów oraz zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą gminną lub powiatową. Te informacje są weryfikowane podczas oddawania domu do użytku.

Po otrzymaniu zgłoszenia urząd ma trzy dni na zamieszczenie informacji na ten temat w biuletynie informacji publicznej. Następnie odbywa się weryfikacja dokumentów, w trakcie której inwestor może zostać wezwany do uzupełnienia ewentualnych braków. Jeśli w ciągu trzydziestu dni urząd nie wniesie sprzeciwu – można budować. Urząd może wnieść sprzeciw na przykład wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy obiektu objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, gdy planowana budowa narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy). Inwestor spotka się ze sprzeciwem również wtedy, gdy urząd uzna, że inwestycja może negatywnie wpłynąć na stan środowiska, zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt albo zwiększyć uciążliwości dla terenów z nią sąsiadujących. Informację o podjętej decyzji (sprzeciwie lub milczącej zgodzie ) urząd ma obowiązek w ciągu trzech dni zamieścić w biuletynie informacji publicznej.

Warto przy tym pamiętać, że inwestorzy planujący budowę na podstawie zgłoszenia posiadają możliwość wyboru. Jeśli uznają, że wolą jednak ubiegać się o pozwolenie na budowę – mogą skorzystać z tej procedury. Możliwości wyboru nie ma natomiast w przypadku inwestycji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

shutterstock_272643854_a0v

Pozostałe wiadomości

O czym należy pamiętać przed wynajmem samochodu?

admin

7 zasad bezpiecznego pożyczania przez internet

admin

Gra Lyoness „Coin Rush“ czyni Facebook miejscem zabawy

admin
Trwa wczytywanie....